Česká provincie

Základní údaje

Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame

Hornokrčská 709/3

140 00 Praha 4

IČ 63828359

email: sk.sestry[@]volny.cz

Rejstřík církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR

Katalog Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR

 

Komunity

Praha Krč

České Budějovice

Horažďovice