Kardašova Řečice

kardrecice1

Kardašova Řečice – původní trhová ves je připomínána již v roce 1267. Řečické panství původně vlastnili páni z Hradce. Po nich pak následovali Slavatové a od nich dědictvím získal panství Jan Zikmund Götz. Od jeho syna Jana Karla Götze koupil v roce 1725 řečické panství hrabě Jan Ferdinad Kufstein. Nejsou však přesné písemné prameny, zda za Götzů, nebo až za Kufsteinů byl v Kardašově Řečici postaven zámek. Pochází tedy z první poloviny 18. století. V letech 1746 – 1752 pak Řečici držel hrabě František Karel Sweerts-Špork, následoval v letech 1752 – 1768 František Josef Jungwirt a posledními majiteli byli Paarové v letech 1768 – 1930. Za jejich vlastnictví zámek prošel několika opravami a rekonstrukcemi. V roce 1930 zakoupila zámek v Kardašově Řečici naše Kongregace a v roce 1949 zde zřídila domov důchodců. Kongregaci patřil až do roku 1960, kdy byl od nich převzat ONV Jindřichův Hradec. Domov důchodců byl v zámku umístěn až do roku 1991, kdy byl navrácen Kongregaci. Naše sestry však v domově důchodců působily po celou dobu jeho trvání, což v době vlády komunistů byl ojedinělý případ.

Po roce 1991 byl v zámku zřízen Charitativní domov pro řeholnice. Většina sester je starší 80 let, některé z nich překročily i 90 let. Hlavní činností sester je modlitba, spojená s obětí za duchovní rozkvět naší kongregace a za ty sestry, které pracují s dětmi a mládeží. Kromě sester obývá dům i několik starších důchodkyň a jedna naše spolupracovnice.

Zámek tvoří prostá čtyřkřídlá jednopatrová budova s mansardovou střechou. Východně od zámku se rozprostírá rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Park je obehnán kamennou omítanou zdí, krytou prejzy a taškami. Oddělenou jihovýchodní část areálu tvoří ovocný sad a užitková zahrada se skleníkem.