Mariánská úcta a láska k Panně Marii

Je v kongregaci zakořeněna od počátku. Chceme jako Maria žít z víry v závislosti na Bohu. Volíme si tedy Marii za svou Matku a Patronku, protože věříme, že Maria počala, v život uvedla, živila a vychovávala naši kongregaci, a že ji v budoucnu bude chránit.

Naši zakladatelé postavili kongregaci pod ochranu nejblahoslavenější Panny Marie. Proto se denně modlíme růženec a litanii loretánskou nebo jinou mariánskou modlitbu.

Každá sestra se vytvoří osobní vztah k Matce Boží. S důvěrou a láskou k ní přichází, svěřuje ji každou svou záležitost a snaží se ji následovat.

maructa

„Je vaší dobrotivou Matkou,
jděte k ní s důvěrou!“

bl.Alexie Le Clerc