Naše školka oslavila 30. narozeniny

V sobotu 16. 9., na svátek patronky církevního školství sv. Ludmily, si děti, absolventi, rodiče, zaměstnanci a komunita školských sester připomněli tři desetiletí, která uplynula od znovuotevření Církevní mateřské školy „U sv. Josefa“ v Českých Budějovicích. Školkou k tomuto dni prošlo celkem 713 dětí. Začínalo se jednou třídou – Sluníčky, po třech letech přibyli Broučci a v roce 2010 byla otevřena třetí třída Oveček. Oslava byla zahájena ve 14. hodin děkovnou mší svatou v naší kapli. Po bohoslužbě následoval den otevřených dveří školky, kde si návštěvníci mohli kromě prostor MŠ prohlédnout tabla a kroniky, absolventi i stávající žáčci zaškrtávali svá jména na tabuli, v obchůdku na nádvoří se prodávaly různé upomínkové předměty a náladu výrazně zvyšovala točená zmrzlina podávaná z okna jídelny, pro kterou mnohé z dětí (a nejen děti) opakovaně chodily. Slunečné počasí přálo přátelské konverzaci a milým setkáním na dvoře i na zahradě. Společné odpoledne bylo zakončeno loutkovým divadlem na nádvoří a celá řada dobrovolníků z přítomných dětí si v něm zahrála improvizované minirole.

Pouť do Klatov

Dne 15. 8. 2023, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jsme oslavily 170. výročí založení naší kongregace poutí do Klatov. Děkovaly jsme zde za uplynulé roky a prosily za další cestu našich komunit a příchod nových sester. Program, oběd i milou a vtipnou společnost nám zde připravili oba místní kněží, P. Hůlle a P. Hric, jimž patří velký dík za vřelé přijetí. Bylo to setkání plné vděčnosti, naděje a radosti z daru společenství.

Návštěva u sester v USA

Ve dnech 13. – 27. 7. navštívily generální představená sr. Metoda a sr. Fidelis spolusestry v Omaze ve státě Nebraska. Bylo to radostné a přátelské setkání naplněné vzájemným sdílením i poznáváním svébytné americké kultury, v těchto končinách navíc silně ovlivněné českými kořeny značného počtu zdejších obyvatel.

Letní tábor dětí z kroužku Ferda

V prvním červencovém týdnu hostila naše chalupa na Březině 24 Ferdů a 8 členů týmu. Kdo se nevešel dovnitř, spal ve stanu na zahradě. Letos nás provázelo poněkud náročnější téma než jiné roky, etapová hra byla inspirovaná knihou a filmem Most do země Terabithia. Každá skupina měla vlastní hrad ve své zemi Terabithia, do níž se děti důsledně přehoupávaly po laně přes „potok“. Zde probíhaly vážnější debaty, v nichž se příběh prolínal s realitou, např. o škole, šikaně či o smrti. Byly však dalece vyváženy veselými chvilkami, k letošním specialitám patřila zejména odborně řízená sklizeň třešní ve vrcholcích prastarých stromů a lov třinácti Terbíků, při němž bylo potřeba se trochu překonat. A to se mnohým táborníkům podařilo…