Veškeré síly dal do rozkvětu díla. 155. výročí

15. února si připomínáme,

že P. Gabriel Schneider odešel na věčnost.

Letos už je to 155 let.

P. Gabriel Schneider

Kongregaci Školských sester de Notre Dame založil roku 1853 v Čechách otec Gabriel Schneider. Záleželo mu na spáse lidských duší a také na dobrých mravech svého národa. „Kdo má lásku k Bohu, nenechá si ujít žádnou příležitost.“ Těmito slovy otec Gabriel vyjádřil ochotu vložit všechnu energii do služeb hodnot objevených v díle lásky. Kdo daruje sám sebe, bere na sebe nevyhnutně postoj a způsob myšlení služebníka.

U hrobu P. Gabriela v Praze na Vyšehradě

Když sestry přijímají svátost nemocných

11. února slavíme Světový den nemocných při příležitosti liturgické památky Panny Marie Lurdské. Starší a nemocné sestry z komunity v Hradci přijaly v tento den svátost nemocných. Foto

Papež František vydal k tomuto dni poslelství. Kromě jiného říká: „Nemoc klade otázku po smyslu, která je ve víře adresována Bohu: otázku, která hledá nový smysl a nový směr existence a na kterou někdy nemusí být hned nalezena odpověď.“

Český překlad poselství

400 let odkazu blahoslavené Alexie le Clerc

…starej se, aby rostlo

Oslava výročí 400 let na různých místech kongregace: PrahaAuerbach 8. 1. A – Auerbach 8. 1. B Slovenská provincieHradec Králové 10. 1.Facebookové stránky s myšlenkami bl. AlexieProvincie Omaha

Blahoslavená Alexie spolu se sv. Petrem Fourierem založila Kanovničky sv. Augustina kongregace de Notre Dame v Lotrinsku.

V lednu 2022 slavíme 400 let od jejího narození pro nebe.

Narodila se roku 1576 ve Francii, v městečku Remiremont.

Pán ji vyzval, aby se stala matkou pro děti, které ji nejvíce potřebují:

Vezmi je a starej se, aby každé z nich rostlo!

Byla vzorem opravdové řeholnice a svědomité učitelky. Milovala dětské duše, do nichž vkládala nejen základy vzdělání a výchovy, ale i lásku k Bohu a Panně Marii.

Nedožila se dlouhého věku, protože její život byl prožit ve velké kajícnosti.

Zemřela 9. ledna 1622. Bylo jí 46 let. Před smrtí doporučovala sestrám „jednotu a lásku“. Jen tak bude zachováno jejich společné dílo.

Znak kongregace na základě vidění ve snu bl. Alexie:

Alexie klidně čekala na znamení Boží. a dostala je. Měla sen: „Viděla jsem průvod bíle oděných řeholníků. Šla jsem za nimi až na místo, kde byly vztyčeny čtyři sloupy. Mezi dvěma z těchto sloupů seděly sv. Klára a sv. Alžběta. Představila jsem se jim a požádala je, aby mne přijaly za svou dceru. Ale ani jedna ani druhá mě nechtěly přijmout. Ukázaly mi na něco uprostřed sloupů a pravily, že tam je mé povolání. Byla to kolébka, do níž se dávají spát děti, doprostřed ní bylo zasazeno ovesné stéblo, nesoucí klas s latou a zrnem… vedle kolébky bylo veliké železné kladivo, které samočinně bušilo do stébla podle toho, jak se kolébka nakláněla. Napadlo mi, že řád, ve kterém budu, zakusí mnohá pronásledování, ale nebude zrušen. To mělo naznačit křehké stéblo, které nebylo kladivem přeraženo ani zlámáno, neboť Bůh jej posílil a upevnil.“ Více

Maria – jesličky – stéblo ohnuté pod kladivem – z kolébky vyrůstá kříž, k naší spáse

no images were found