Duchovní okénko

Prázdniny

ZOTAVENÍ V PŘÍRODĚ

VYJDI SI S JEŽÍŠEM !

Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“ do přírody, aby se zotavil. Neboj se s ním proto vyjít ani ty!
Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u moře. Můžeš se procházet, sedět, nebo si lehnout. Pokud to pro tebe není možné, vem si nějakou pokojovou rostlinu a zadívej se na ní.
Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, rytmem rostoucích květin, rytmem putujícího slunce. Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody. Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapek rosy… Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.
Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil. Jen v Jeho blízkosti si můžeš opravdu odpočinout a zotavit se. (Tomislav Ivančič)

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím. (Mt 11,28)

Více

———————————————————————————————————————————————————

Světový den zasvěceného života – 2. únor

Výzva k bratrství – sesterství

2. února slavíme již XXVI. světový den zasvěceného života.

Více o řeholních společenstvích v ČR


no images were found