Apoštolát

apostoat1Naši zakladatelé byli povoláni ke službě zanedbaného lidu, který se vzdaloval od Boha. Za vedení Ducha svatého se snažili pozvednout křesťanský a rodinný život výchovou a vyučováním. Maria řekla ve vidění bl. Alexii: „Vezmi toto dítě a vychovej je.“

Jsme školské sestry. Naše kongregace byla založena pro dítě. Proto hlavním úkolem našeho apoštolátu je práce u dětí a mládeže – výchova a vyučování. Podle potřeb doby přijímáme i jiné činnosti, například charitativní a misijní.

Jsme přesvědčeny, že každá práce pro Boží království je opravdu velká a apoštolská. Musí však mít kořeny v dědictví našich zakladatelů a musí sledovat celkové poslání kongregace.

Náš apoštolát však obsahuje i tichou modlitbu a utrpení za potřeby Církve a lidstva – zde mají možnost hlavně nemocné a staré sestry. Bez modlitby není apoštolát apoštolátem. Musíme někde čerpat, abychom mohly vydávat.

Všechnu svoji apoštolskou činnost svěřujeme Panně Marii, protože ona pokorně sloužila Kristu, byla posilou prvotní Církvi a pomáhá svou přímluvou i nám.

apostoat2

no images were found