Litanie k blahoslavené Matce Alexii

obr_litanie

Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,    smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa.

Bože Duchu svatý.

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,  oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Blahoslavená Alexie,

Zrcadlo pokory,

Příklade trpělivosti,

Láskou k bližnímu naplněná,

Horlivostí o spásu duší planoucí,

Milovnice chudoby,

Skvoucí příklade čistoty,

Vzore poslušnosti,

V umrtvování neúnavná,

Vroucí láskou k Bohu zapálená,

Úctou k Nejsvětější svátosti planoucí,

Něžná ctitelko Panny Marie

Nezvratnou důvěrou v Boha naplněná,

Ve víře stálá,

Vzore pravé modlitby,

Svědomitá učitelko,

Mnohými utrpeními navštívená,

Zvláštní pomocnice pokoušených duší,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

  smiluj se nad námi. (3x)

Oroduj za nás, blahoslavená Alexie,

  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, jenž jsi obdařil blahoslavenou Alexii mnohými milostmi, dopřej nám, prosíme, abychom na její přímluvu obdržely, oč pokorně žádáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

no images were found