Komunita

Společný život – komunita sester

„Buďte jedné mysli a jednoho srdce v Bohu, neboť proto jste se sešli.

Nic nenazývejte svým vlastním majetkem, nýbrž všechno mějte společné a váš představený ať každému přiděluje jídlo a oděv, a to nikoliv stejně všem, protože nejste všichni stejně zdraví a otužilí, nýbrž spíše každému, kolik potřebuje. Tak to čteme ve Skutcích apoštolů: „Měli všechno společné a z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. (Sk 4,32-35) Řehole sv. Augustina

i my podle vzoru prvotní Církve tvoříme řeholní rodinu, ve které prožíváme život jako společenství s Kristem, který v nás vytváří jednotu ducha a srdce… Tím máme účast na poslání Kristově. Jednota je podstatou společného života. Společně prožíváme mši svatou a liturgii hodin, sjednocuje nás stejný cíl, vzájemná láska, podílíme se o svá duchovní i hmotná dobra. Dáváme k dispozici své schopnosti i zkušenosti v ochotné a radostné službě celé komunitě.

komunita

no images were found