Modlitba

•  je pozorné naslouchání Bohu i naše odpověď na jeho lásku

•  vyjadřuje osobní vztah mezi Bohem a námi

•  je darem milosti, ale vyžaduje též naše spolupůsobení

•  jako Maria se otevíráme Duchu svatému, který nám pomáhá lépe chápat naše povolání

•  shromažďuje a sjednocuje komunitu

Bohatým pramenem našeho života modlitby je Písmo sv., které denně bereme do ruky a rozjímáme z něho. Obohacuje náš život i naši soukromou a společnou modlitbu

Denně se scházíme ke společné modlitbě, abychom oslavily Boha a vyjádřily svou jednotu.

Vnitřní modlitba je základem duchovního života každé sestry a je duší řeholní rodiny i činnosti. Rozjímáme denně hodinu.

modl1Duchovní četba obohacuje naše myšlení a ovlivňuje rozjímání. Používáme různých pramenů křesťanské spirituality, seznamujeme se s církevními dokumenty, čteme životopisy svatých… Denní účast na Nejsvětější Oběti je neocenitelná milost, za níž nemůžeme být nikdy dosti  vděčny. Eucharistie je středem našeho života, uvádí nás do velikonočního tajemství, zapojuje nás do vykupitelského díla Kristova a spojuje nás s Božím lidem. Naše zakladatelka Matka Alexie měla velikou úctu k Nejsvětější Svátosti, přijímala v Eucharistii všechno dobro a toužila se často živit tímto nebeským pokrmem. (Relace)

Důležitou součástí našeho života je soukromá modlitba a každodenní adorace v kapli, některé dny i celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

modl3 modl2

no images were found