Letní tábor dětí z kroužku Ferda

V prvním červencovém týdnu hostila naše chalupa na Březině 24 Ferdů a 8 členů týmu. Kdo se nevešel dovnitř, spal ve stanu na zahradě. Letos nás provázelo poněkud náročnější téma než jiné roky, etapová hra byla inspirovaná knihou a filmem Most do země Terabithia. Každá skupina měla vlastní hrad ve své zemi Terabithia, do níž se děti důsledně přehoupávaly po laně přes „potok“. Zde probíhaly vážnější debaty, v nichž se příběh prolínal s realitou, např. o škole, šikaně či o smrti. Byly však dalece vyváženy veselými chvilkami, k letošním specialitám patřila zejména odborně řízená sklizeň třešní ve vrcholcích prastarých stromů a lov třinácti Terbíků, při němž bylo potřeba se trochu překonat. A to se mnohým táborníkům podařilo…