Činnost

Už samotný název kongregace poukazuje na její činnost, především na výchovu a vyučování. Působíme ve školách a věnujeme se náboženské výchově a volnočasovým aktivitám s dětmi.

Provozujeme mateřskou školu a pořádáme programy duchovní obnovy pro děti, mládež, nebo i pro maminky. Přijímáme také službu charitativní, sociální a misijní, podle potřeb církve, doby a zemí.

Naší snahou je vidět potřeby lidí, zejména dětí a mládeže, jejich těžkosti a problémy, a účinně hledat cesty pomoci. Životem modlitby a svou činností v prostředí, do kterého nás Pán posílá, chceme svědčit o síle evangelia a mít účast na poslání církve ve světě.

no images were found