Spolupracovníci

Naše komunity spolupracují s celou řadou lidí – přátel, kolegů, dobrovolníků, odborníků v různých oborech… Zvláštní skupinu blízkých spolupracovníků, kteří s námi spoluvytvářejí širší komunitu a podílí se na naplňování charizmatu a poslání školských sester, představují členové Duchovní rodiny pátera Gabriela, tzv. Duropágy.

Jejími členy se zpravidla stávají někteří z dlouholetých přátel sester, mužů i žen, kteří chtějí nějakým způsobem patřit ke kongregaci a podle individuálních možností podporovat sestry modlitbou nebo přímým zapojením do jejich činnosti. Při každé naší komunitě máme skupinku členů Duropágy a všechny jsou otevřené i pro další zájemce. Více informací můžete získat na sk.sestry@volny.cz .