Charizmatická obnova

Sestry jsou zapojené do různých aktivit hnutí charizmatické obnovy. Opakovaně slouží v týmech seminářů obnovy v Duchu svatém („Sievers“), v Horažďovicích tento seminář proběhl již dvakrát přímo v prostorách kláštera, kde se i jinak pravidelně schází charizmatické modlitební společenství. Horažďovická komunita spolupořádá večery chval, které se konají každý měsíc ve spolupráci s křesťany jiných denominací. V Českých Budějovicích je jedna sestra zapojena do užšího vedení místního charizmatického společenství Prameny. Některé sestry se pravidelně věnují službě přímluvné modlitby při večerech chval, seminářích obnovy či na Katolické charizmatické konferenci, dále pak duchovnímu doprovázení, osobní modlitební službě při seminářích Otcovo Srdce a příležitostně též službě slovem a modlitbou při různých dalších akcích i neformálních osobních setkáních.