Výuka ve školách

Školské sestry vyučují v těchto školách:

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a CZŠ v Českých Budějovicích

Sestra Fidelis vyučuje na Biskupském gymnáziu německý jazyk a dějepis, připravuje studenty na skládání německého jazykového diplomu a podniká s nimi různé výjezdy v tuzemsku i zahraničí. Sestra Gonzága vyučuje náboženství nejen na Církevní základní škole, ale také na dalších místních základních školách.  

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy v Praze

Sestra Kristina pracuje na škole jako odborná učitelka a vyučuje celou řadu předmětů od sociální péče, sociální politiky a sociálního zabezpečení přes křesťanskou nauku po volnočasové činnosti a zajišťování odborné praxe v různých zařízeních.

Arcibiskupské gymnázium Praha

Sestra Karin vyučuje na Arcibiskupském gymnáziu němčinu a deskriptivní geometrii.

Základní a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové

Sestra Marietta pracuje v církevní základní škole jako třídní učitelka na prvním stupni. Sestra Mária učí náboženství a zapojuje se do dalších aktivit školy.

Křesťanská mateřská škola Horažďovice

Sestra Vlasta pracuje v Křesťanské mateřské škole, jejímž zřizovatelem je Město Horažďovice. Spolupráce školských sester a školky je již dlouholetou tradicí, děti přicházejí i do domu sester na programy zaměřené na osobnostní rozvoj a výchovu ke křesťanským hodnotám.