Víkendovky pro holky

Na duchovně-tvořivě-pracovně-herně zaměřená víkendová setkání přicházejí ke „sv. Josefu“ v Českých Budějovicích holky nejen z řad „absolventek“ mateřské školy. Setkání se konají několikrát ročně, odděleně pro starší a mladší věkovou kategorii, a jejich popularitu znásobuje místo konání, totiž prostory mateřské školy, kde se všichni bez ohledu na věk znovu stáváme malými dětmi. Jádrem těchto nenásilných duchovních obnov je katecheze podle pedagogiky Franze Ketta a večerní modlitba v kapli. Zbytek času je vyplněn tvořivými aktivitami z různých oborů a také prostým bytím spolu…