Katecheze

Sestry se věnují též mimoškolní katechetické činnosti. Sestra Gonzaga spolupracuje s několika farnostmi v Českých Budějovicích i v okolí a jednou měsíčně pořádá víkendovky pro děti ve Švihově (Klatovský vikariát). Sestry v Horažďovicích připravují děti z města i okolních venkovských farností na první svaté přijímání, příležitostně též pořádají víkendová setkání dětí a pravidelně farní letní tábor. V Hradci Králové vyučují sestry náboženství i mimo školu a občas zvou mladší děti na různé katecheze.