Duchovní povzbuzení

Květen 2023

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš,
ty mě znáš.
Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas,
už z dálky rozumíš mým myšlenkám!
Sleduješ, jak chodím i jak uléhám,
všemi mými cestami se zabýváš…“
(Žalm 139,1-3)
Překlad: Bible 21
 
 
Tvůj Otec tě důvěrně zná. Ví, z čeho máš největší strach, 
a zná i tvé nejodvážnější sny. 
Jeho láska k tobě je vyšší, hlubší a širší 
než jakákoliv jiná láska, kterou jsi kdy zažil.
 
Láska, kterou znáš, si obvykle klade podmínky. 
Boží láska však není z tohoto světa; není založena na tom, jak jsi dobrý,
ale na Boží dobrotě a milosrdenství. 
 
Ano, tvůj Otec tě zná a celým srdcem tě miluje.
 
(Podle knihy: „Dopisy od milujícího Otce“ od Barryho Adamse)

Duben 2023

„V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“
Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.“  (Matouš 18,1-4) 
Překlad: Bible 21
 
 
Bůh tě chce pozvednout, obejmout a zašeptat ti do ucha tvé jméno. 
Jsi jeho dítě a on je tvůj Otec. To je tvůj úděl; pro to jsi byl stvořen.
 
Když mu dovolíš, aby tě miloval tak, jako otec miluje své děťátko, 
začneš si uvědomovat, že hluboko v sobě máš stále potřebu lásky a uznání, jakou jsi měl v dětství.
 
Když Bohu dovolíš, aby tě objal, začneš vnímat, že právě to jsi celý život hledal. 
Možná ses to snažil najít ve své kariéře, v nějakém vztahu nebo v mnoha dalších věcech. 
Můžeš to ale najít pouze na jediném místě – v objetí svého nebeského Otce.
 
(Podle knihy: „Dopisy od milujícího Otce“ od Barryho Adamse)