Praha

V Praze – Krči žije čtyřčlenná komunita sester, z nichž dvě pracují na středních školách. Je zde též sídlo České provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame. Větší budovu má v nájmu Česká provincie řádu sv. Augustina, která zde zřizuje MŠ, ZŠ a gymnázium sv. Augustina.