České Budějovice

Rozsáhlý komplex budov U sv. Josefa, kde školské sestry před rokem 1950 provozovaly celou řadu škol od mateřské po ženský učitelský ústav či gymnázium, nyní obývá devítičlenná komunita sester spolu s mnoha dalšími „spolubydlícími“ a nájemníky. Kromě vysokoškolských studentek je zde v současné době ubytováno několik rodin z Ukrajiny. V objektu se nachází několik zařízení pro děti a rodiče: CMŠ „U sv. Josefa“, dětský klub Hrajánek, soukromá ZŠ Volyňka, křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, poradna U Lidmily (doprovázení žen a jejich blízkých v těhotenství, při porodu a v šestinedělí) a perinatální hospic Dítě v srdci. Část prostor je pronajímána i dalším institucím, sídlí zde např. Česká maltézská pomoc a Karmelitánské knihkupectví. V domě U sv. Josefa se dále schází děti z kroužku Ferda, chrámový sbor Gabriel a děvčata při víkendových setkáních, zázemí zde mají akce iniciativy Místa v srdci ženy a celkově se zde stále něco děje 😊. Dům U sv. Josefa vnímáme jako prostor, kde se sestry spolu s mnoha různými spolupracovníky snaží vytvářet místo, kde se „koná co nejvíce dobra“ (bl. Alexie Le Clerc).