Mateřská škola

Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame je zřizovatelem Církevní mateřské školy „U Sv. Josefa“ v Českých Budějovicích.

Naše mateřská škola se třemi věkově heterogenními odděleními po 25 dětech se dlouhodobě inspiruje pedagogikou Franze Ketta. Se svým mottem „Radostná odvaha žít“ se snaží být místem, kde jsou malí lidé bráni vážně a je respektována jejich individualita, kde tvořivé a podnětné prostředí přispívá k růstu a rozvoji lidství a kde se žije radostně.