Veškeré síly dal do rozkvětu díla. 155. výročí

15. února si připomínáme,

že P. Gabriel Schneider odešel na věčnost.

Letos už je to 155 let.

P. Gabriel Schneider

Kongregaci Školských sester de Notre Dame založil roku 1853 v Čechách otec Gabriel Schneider. Záleželo mu na spáse lidských duší a také na dobrých mravech svého národa. „Kdo má lásku k Bohu, nenechá si ujít žádnou příležitost.“ Těmito slovy otec Gabriel vyjádřil ochotu vložit všechnu energii do služeb hodnot objevených v díle lásky. Kdo daruje sám sebe, bere na sebe nevyhnutně postoj a způsob myšlení služebníka.

U hrobu P. Gabriela v Praze na Vyšehradě

Když se sestra odevzdává Pánu navždy

Ve farním kostele v Novom Meste nad Váhom složila 15. srpna 2021 věčné sliby sestra Miriam z Kongregace Školských sester de Notre Dame

Učiň, prosíme, Otče, ať z ní září podoba tvého Syna,

aby všichni, kdo na ni pohlédnou, poznali,

že Kristus je v církvi přítomen i nyní;

ať se ujímá péče o bratry, a zachová si přitom svobodu srdce;

ať pomáhá lidem v nouzi a občerstvuje tím trpícího Krista;

ať si všímá lidských osudů,

a poznává, že ji řídí tvá prozřetelnost.

Darem svého života ať uspíší příchod tvého království

a zaslouží si tak žít s tvými svatými v nebeské vlasti.

Skrze Krista, našeho Pána.

(Z liturgie věčných slibů)

no images were found