Mezinárodní pouť sester do  Hyršova a okolí

Ve dnech 29. 4. – 1. 5. se v Hyršově na Domažlicku sešli sestry z Čech, Slovenska a Bavorska a čeští spolupracovníci (členové Duropágy), aby si připomněli 170 let od založení kongregace, k němuž došlo právě v této vesničce. Putování začalo setkáním v Horažďovicích v sobotu odpoledne, po němž následoval přesun do Hyršova a večerní mše. V neděli jsme prožili společnou adoraci a poutní bohoslužbu v hyršovském kostele Dobrého Pastýře. Následoval oběd a „kulturní program“ v Domažlicích, v jehož závěru jsme rozděleni do jazykově smíšených skupin začali terénní hru v ulicích města. Tato hra pak pokračovala a vyvrcholila opět v Hyršově. V pondělí ráno nás čekalo pěší putování do bavorského Neukirchen na první bohoslužbu letošního máje, po ní společný oběd a odjezd zpět domů. Setkání bylo radostné a srdečné, počasí nám navzdory předpovědi přálo, a usoudili jsme, že bychom se takto mezinárodně měli potkávat častěji :-) .

Pozvánka na „Místa v srdci ženy“ červen 2023

Milé ženy,
 
zveme vás na červnové setkání s Kateřinou Lachmanovou.
Téma je „Krize za mnou, krize přede mnou, krize vedle mě…“ 
Sejdeme se 10. června 2023 ve 13:30 u  Školských sester de N. D. na Sadech 19 v Českých Budějovicích.

Předpokládaný program:
13:30 příchod
14:00 zahájení
14:15 – 15:15 přednáška
15:15 – 16:00 beseda u kafíčka
16:00 – 16:45 prostor pro ticho, přímluvnou modlitbu, sv. smíření
16:45 – 17:45 sdílení ve skupinkách
18:00 mše svatá
 
S sebou si prosím vezměte přezůvky, poplatek 150,- a vítáno je i něco dobrého na zub 🙂
 
Přihlášky posílejte nejpozději do 9. 6. 2023 

Ferdové na jarním výletě

V pátek a sobotu 21.-22.4. se Ferdové spojenými silami pokusili zachránit vzácné pštrosí vejce unesené škodolibým supem a umístěné do hnízda vysoko na ořešáku v cizí zahradě. Za náročné úkoly, které všechny souvisely se zvířaty a hlavně ptáky, dostávaly skupiny část rozstříhané zprávy, která jim nakonec prozradila, kam se za vejcem vydat. Nebylo to jen tak a děti pro ně musely vyšplhat po laně. Ale ještě předtím jsme stihli malovat kulisy, nacvičovat divadlo, přespat ve školce a dojet na kolech do zoo na Hlubokou a zpět 🙂 .

Vystoupení sboru Gabriel

V pondělí 17. 4. sbor Gabriel hrál a zpíval v Domově pro seniory u Hvizdala v Českých Budějovicích. V doprovodu hudebních nástrojů zazněly lidové písně, spirituály a několik písní v různých jazycích. Každá skladba byla uvedena několika milými slovy. 

Velikonoční setkání na Březině

Na velikonoční pondělí 10. 4. se na naší základně na Březině u Heřmaniček sešly sestry z pražské, horažďovické a českobudějovické komunity. Společně jsme si užily jediný sluneční den letošních Velikonoc, opekly buřty, udělaly jarní práce na zahradě a opravily v jídelně dva stoly, na kterých se již viditelně podepsalo dětské zacházení 🙂