Místa v srdci ženy

Iniciativa „Místa v srdci ženy“ vznikla v roce 2013 jako odpověď na vyřčená, častěji však nevyřčená volání žen žíznících po duchovním i duševním občerstvení a po setkání s ostatními ženami, které mají podobné starosti a řeší stejné problémy.

Půldenní duchovní obnovy zaměřené na objevování ženské duše, znovunalezení ženské identity a místa ženy v řádu stvoření se konají pravidelně čtyřikrát až pětkrát ročně v prostorách CMŠ u školských sester v Českých Budějovicích a jsou na ně zváni různí přednášející. Sobotní odpoledne začíná přednáškou, po níž následuje ztišení a prostor pro osobní reflexi s možností svátosti smíření nebo přímluvné modlitby, a poté sdílení ve skupinách a případný další program. Setkání je zakončené společnou večerní mší svatou v kapli sv. Josefa.

V případě zájmu nám napište: mistavsrdcizeny@gmail.com