Úvod

Vítejte na stránkách Kongregace Školských sester de Notre Dame. Jsme mezinárodní řeholní společenství, naším posláním je především výchova a vzdělávání v duchu křesťanských hodnot. Naše řeholní pravidla vycházejí z řehole sv. Augustina.

Kongregaci založil 15. 8. 1853 v Hyršově v Čechách P. Gabriel Schneider, přestože je samostatným řeholním institutem papežského práva, hlásí se  k původnímu ženskému řádu Kanovničky sv. Augustina založenému v 16. století ve Francii.

Struktura kongregace

Kongregace má svůj generalát v Hradci Králové a dále se dělí na čtyři provincie:

Českou, Slovenskou, Bavorskou a Americkou.

————————————————————————————————————————————

Slavnostní požehnání v den Slavnosti seslání Ducha svatého

Bůh, Otec světel,

osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha Svatého:

ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním.

O.: Amen.

Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla.

O.: Amen.

Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře,

dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha.

O.: Amen.

no images were found