Služba nemocničního kaplana

Sestra Jana pracuje v horažďovické nemocnici jako nemocniční kaplan. Pro službu duchovních rozhovorů a modlitby je k dispozici nejen pacientům, ale též jejich příbuzným a personálu.