Kdo jsme

Školské sestry de Notre Dame, česká větev širšího společenství sester de Notre Dame založeného ve Francii počátkem 17. století sv. Petrem Fourierem a bl. Alexií Le Clerc, působí v Čechách od roku 1853 a před rokem 1950 byly nejrozšířenější českou učitelskou kongregací. V současné době má tato kongregace provincie ve čtyřech zemích – České republice, Slovensku, Německu a USA. Společenství vychází z řehole sv. Augustina, která klade důraz na bratrství/sesterství a kvalitu komunitního života. Navzdory vzájemným odlišnostem si velmi vážíme daru společenství a máme se rády, snažíme se žít jednotu v různosti a respektovat se. V České republice máme nyní čtyři komunity – v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Horažďovicích. Podle možností se v každé z nich snažíme věnovat výchovně-vzdělávací činnosti ve školách, školkách i při volnočasových aktivitách. Vnímáme důležitost školní výuky, ale i potenciál, jaký mohou mít pro rozvoj dětí kvalitní mimoškolní akce a zde navázaná přátelství, ať už se jedná o skautský oddíl, duchovně-tvořivě-hravé víkendovky pro děvčata či kroužek Ferda, v němž nacházejí zázemí děti ze sociálně slabších rodin. K letním prázdninám neodmyslitelně patří různé tábory, k víkendům akce nejen s dětmi. Děcka nám pomáhají stát oběma nohama na zemi a klást si otázky, mimo jiné i ty po úloze zasvěceného života v dnešní době. Náš život je velké dobrodružství s Pánem, do něhož vstupuje plno lidí malých i velkých, a rozhodně není nudný…  

Pokud se chceš dozvědět víc o naší spiritualitě, slibech a životu v komunitě sester, napiš nám na:  sk.sestry@volny.cz   😊