Pouť do Klatov

Dne 15. 8. 2023, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jsme oslavily 170. výročí založení naší kongregace poutí do Klatov. Děkovaly jsme zde za uplynulé roky a prosily za další cestu našich komunit a příchod nových sester. Program, oběd i milou a vtipnou společnost nám zde připravili oba místní kněží, P. Hůlle a P. Hric, jimž patří velký dík za vřelé přijetí. Bylo to setkání plné vděčnosti, naděje a radosti z daru společenství.