Generální kapitula 2022

Ve dnech 17. – 24. srpna se uskutečnila na Hoře Matky Boží u Králík Generální kapitula naší kongregace, která je mezinárodním společenstvím.

Kapitula se koná vždy po šesti letech. Pro tu letošní bylo zvoleno jako hlavní téma „…aby Kristus rostl v nás i v bližních.“

Při generální kapitule bylo 23. 8. zvoleno na další šestileté období nové generální vedení.

Generální kapitula byla ukončena děkovnou mší svatou 24. 8. 2022 v poutním chrámu na Hoře Matky Boží u Králík, kterou celebroval diecézní biskup Jan Vokál.

Děkujeme všem, kteří jste nás provázeli modlitbou. Vyprošujme novému vedení potřebné dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie.