Generální kapitula 2022

Ve dnech 17. – 24. srpna se uskutečnila na Hoře Matky Boží u Králík Generální kapitula naší kongregace, která je mezinárodním společenstvím.

Kapitula se koná vždy po šesti letech. Pro tu letošní bylo zvoleno jako hlavní téma „…aby Kristus rostl v nás i v bližních.“

Při generální kapitule bylo 23. 8. zvoleno na další šestileté období nové generální vedení.

Generální kapitula byla ukončena děkovnou mší svatou 24. 8. 2022 v poutním chrámu na Hoře Matky Boží u Králík, kterou celebroval diecézní biskup Jan Vokál.

Děkujeme všem, kteří jste nás provázeli modlitbou. Vyprošujme novému vedení potřebné dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie.

Veškeré síly dal do rozkvětu díla. 155. výročí

15. února si připomínáme,

že P. Gabriel Schneider odešel na věčnost.
Letos už je to 155 let.Kongregaci Školských sester de Notre Dame založil roku 1853 v Čechách otec Gabriel Schneider. Záleželo mu na spáse lidských duší a také na dobrých mravech svého národa. „Kdo má lásku k Bohu, nenechá si ujít žádnou příležitost.“ Těmito slovy otec Gabriel vyjádřil ochotu vložit všechnu energii do služeb hodnot objevených v díle lásky. Kdo daruje sám sebe, bere na sebe nevyhnutně postoj a způsob myšlení služebníka.
U hrobu P. Gabriela v Praze na Vyšehradě