Když se sestra odevzdává Pánu navždy

Ve farním kostele v Novom Meste nad Váhom složila 15. srpna 2021 věčné sliby sestra Miriam z Kongregace Školských sester de Notre Dame

Učiň, prosíme, Otče, ať z ní září podoba tvého Syna,

aby všichni, kdo na ni pohlédnou, poznali,

že Kristus je v církvi přítomen i nyní;

ať se ujímá péče o bratry, a zachová si přitom svobodu srdce;

ať pomáhá lidem v nouzi a občerstvuje tím trpícího Krista;

ať si všímá lidských osudů,

a poznává, že ji řídí tvá prozřetelnost.

Darem svého života ať uspíší příchod tvého království

a zaslouží si tak žít s tvými svatými v nebeské vlasti.

Skrze Krista, našeho Pána.

(Z liturgie věčných slibů)