Mezinárodní pouť sester do  Hyršova a okolí

Ve dnech 29. 4. – 1. 5. se v Hyršově na Domažlicku sešli sestry z Čech, Slovenska a Bavorska a čeští spolupracovníci (členové Duropágy), aby si připomněli 170 let od založení kongregace, k němuž došlo právě v této vesničce. Putování začalo setkáním v Horažďovicích v sobotu odpoledne, po němž následoval přesun do Hyršova a večerní mše. V neděli jsme prožili společnou adoraci a poutní bohoslužbu v hyršovském kostele Dobrého Pastýře. Následoval oběd a „kulturní program“ v Domažlicích, v jehož závěru jsme rozděleni do jazykově smíšených skupin začali terénní hru v ulicích města. Tato hra pak pokračovala a vyvrcholila opět v Hyršově. V pondělí ráno nás čekalo pěší putování do bavorského Neukirchen na první bohoslužbu letošního máje, po ní společný oběd a odjezd zpět domů. Setkání bylo radostné a srdečné, počasí nám navzdory předpovědi přálo, a usoudili jsme, že bychom se takto mezinárodně měli potkávat častěji :-) .