Pozvánka na „Místa v srdci ženy“ červen 2023

Milé ženy,
 
zveme vás na červnové setkání s Kateřinou Lachmanovou.
Téma je „Krize za mnou, krize přede mnou, krize vedle mě…“ 
Sejdeme se 10. června 2023 ve 13:30 u  Školských sester de N. D. na Sadech 19 v Českých Budějovicích.

Předpokládaný program:
13:30 příchod
14:00 zahájení
14:15 – 15:15 přednáška
15:15 – 16:00 beseda u kafíčka
16:00 – 16:45 prostor pro ticho, přímluvnou modlitbu, sv. smíření
16:45 – 17:45 sdílení ve skupinkách
18:00 mše svatá
 
S sebou si prosím vezměte přezůvky, poplatek 150,- a vítáno je i něco dobrého na zub 🙂
 
Přihlášky posílejte nejpozději do 9. 6. 2023