Oslava 100. narozenin sestry Akvinely v Želivi

Dne 17. 6. 2023, přesně na den nedožitých stých narozenin sestry Akvinely Loskotové (1923-2007), zakladatelky Domova Svaté Rodiny, se v želivském klášteře konala děkovná bohoslužba za hojné účasti zaměstnanců i klientů Domova a jejich rodin, členů Nadace sestry Akvinely, školských sester a dalších hostů. Spontánní atmosféra radosti a vděčnosti provázela nejen bohoslužbu, ale i zahradní slavnost, která po ní následovala. Při té příležitosti jsme navštívili též nedalekou vesničku Vřesník, kde má významná rodačka pamětní desku na návsi vedle kapličky.