Oslava 25. výročí obnoveného působení sester v Horažďovicích

V neděli 25. června oslavily sestry 25 let obnoveného působení v Horažďovicích, které byly téměř sto let (1854-1950) centrálním působištěm naší kongregace. Malá komunita sester od roku 1998 znovu obývá nepatrnou část rozsáhlého objektu bývalého mateřince a je plně integrována do života města i farnosti. Milé zahradní slavnosti se hojně zúčastnili farníci, spolupracovníci i zástupci vedení města.