Světový den zasvěceného života – 2. únor

Slavíme již XXV. světový den zasvěceného života. I když letos není slavnost okrášlena zpěvy a radostnými tvářemi jako v předchozích letech, má být vyjádřením plodné vděčnosti, která k našim životům patří. V encyklice Fratelli tutti nás papež František vyzývá, abychom se společně snažili v každém člověku znovu probudit „touhu po univerzálním bratrství“ (č. 9), abychom společně snili (č. 8), abychom „tváří v tvář současným pokusům o umenšení nebo přehlížení druhých osvědčili svoji schopnost odpovídat novou vizí bratrství a sociálního přátelství…“ (č. 6). Duch svatý nás zve k novým věcem. Ve světle učení o církevním společenství a ve světle výzvy, kterou sv. Jan Pavel II. vyzval zasvěcené osoby, „aby prožívaly opravdové společenství a žily jeho duchovností jako svědci a zároveň tvůrci vize společenství“ (Vita consecrata 46) Kéž je 2. únor opět nádhernou oslavou Boha, při které Mu děkujeme za dar povolání a poslání.