Malé putování za svatým Janem Nepomuckým

Sestry se vydaly v Hradci Králové na místa, kde socha, či obraz upozorňují na tohto světce. Důvod? Bylo právě 16. května, kdy každým rokem svátek Jana Nepomuckého slavíme. Letos měla přednost nedělní liturgie, nicméně jsme nějakým způsobem živě zachycovaly náboj slavnosti tohoto mučedníka pravdy.

Svatý Jene Nepomucký, chraň nás vod vší vostudy! Takto se modlívala jedna naše sestra.

My přidáme další povzdech: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad naší vlastí ruku, aby v Boží pravdě žila, spravedlnost zvítězila!

Více FOTO

25 let v Hradci

Dům Hradec Králové

Zatímco do Javorníku byly sestry z Generálního mateřince v Horažďovicích vystěhovány v roce 1950 násilně a nedobrovolně, v roce 1995 se komunita mateřince z Javorníku nastěhovala do obnoveného domu v Hradci Králové s perspektivou nového začátku. Především už nemusí bydlet v cizím domě, ale ve vlastním, a může rozvíjet činnost, ke které byla kongregace založena.

Dům Hradec Králové

Dům na ulici U Soudu 813 v roce 1995 ještě bez záclon

Otec biskup Otčenášek v roce 1995 dům požehnal

Mše svatá a požehnání kaple i domu

Děti se sestrami v zahradě