Malé putování za svatým Janem Nepomuckým

Sestry se vydaly v Hradci Králové na místa, kde socha, či obraz upozorňují na tohto světce. Důvod? Bylo právě 16. května, kdy každým rokem svátek Jana Nepomuckého slavíme. Letos měla přednost nedělní liturgie, nicméně jsme nějakým způsobem živě zachycovaly náboj slavnosti tohoto mučedníka pravdy.

Svatý Jene Nepomucký, chraň nás vod vší vostudy! Takto se modlívala jedna naše sestra.

My přidáme další povzdech: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad naší vlastí ruku, aby v Boží pravdě žila, spravedlnost zvítězila!

Více FOTO

Blahoslavená Alexie le Clerc – 9. ledna

Pomocnicí sv. Petra Fouriera a spoluzakladatelkou řeholního společenství sester de Notre Dame byla mladá dívka z Remiremontu (Lotrinsko, Francie)

Její společnice na začátku prohlásily před svatým Petrem Fourierem: „Chceme žít společně a konat co nejvíce dobra.“ A tak o vánoční noci roku 1597 se zrodila kongregace zasvěcená Matce Boží.

Alexie byla vzorem svým sestrám. Byla vzorem opravdové řeholnice a svědomité učitelky. Milovala dětské duše, do nichž vkládala nejen základy vzdělání a výchovy, ale i lásku k Bohu a přesvaté Matce Panně Marii.

Nedožila se dlouhého věku, protože její život byl prožit ve velké kajícnosti. Zemřela 9. ledna 1622. Bylo jí 46 let. Před smrtí doporučovala sestrám „jednotu a lásku“. Jen tak bude zachováno jejich společné dílo. Při její smrti bylo už založeno 13 domů.

VÍCE O BL. ALEXII

VÍCE O ZALOŽENÍ SESTER NOTRE DAME V LOTRINSKU

FOTO Z MÍST SPOJENÝCH SE ŽIVOTEM BL. ALEXIE

25 let v Hradci

Dům Hradec Králové

Zatímco do Javorníku byly sestry z Generálního mateřince v Horažďovicích vystěhovány v roce 1950 násilně a nedobrovolně, v roce 1995 se komunita mateřince z Javorníku nastěhovala do obnoveného domu v Hradci Králové s perspektivou nového začátku. Především už nemusí bydlet v cizím domě, ale ve vlastním, a může rozvíjet činnost, ke které byla kongregace založena.

Dům Hradec Králové
Dům na ulici U Soudu 813 v roce 1995 ještě bez záclon
Otec biskup Otčenášek v roce 1995 dům požehnal
Mše svatá a požehnání kaple i domu
Děti se sestrami v zahradě

no images were found